WhatsApp
Yükleniyor...

Web Site Hızlandırma Teknikleri

Yazılarımız ve Makalelerimiz.

09 Mart 2022, 04:30 0 Yorum 517 Okuma

1. Hosting Seçimi

Web sitelerinin adeta bel kemiği olan hosting, site hızlandırma konusunda son derece önemli unsurlardan biridir. Kalitesiz, ucuz ve sürekli hizmet değerlerinde sorun yaşanan web hosting firmaları ile çalışmak sadece site hızınızı değil, diğer tüm performans değerlerinizi de olumsuz etkiler. Bu sebeple hosting firması seçerken bazı kriterleri göz önünde tutmanız gerekir.

Hosting seçiminde ilk unsur firmanın sunduğu yüksek uptime süresidirWeb site hızlandırma yanı sıra SEO değerleri için de önemli olan bu süre mümkün olan en üst seviyede tutulmalıdır. Şayet sunucu ile siteniz arasındaki bağlantının kopması demek, sitenize erişimin de durması anlamına gelir. Bu da direkt olarak ziyaretçi sayınızın düşmesi demektir.

2. Doğru Tema Seçimi

Web sitesinin yavaş açılmasında, kullanılan tema seçimi de etkili olabilir. İyi optimize edilmeyen ve özensizce kodlanmış bir web sitesi yavaş açılacağından, hem site içi (on-page) SEO değerleri hem de kullanıcı deneyimi olumsuz etkilenir. Bu nedenle tema seçimi yapmadan önce siteye ait responsive tasarımının bulunmasına, gereksiz CSS ve Java Script kodlarına sahip olunmamasına özen gösterilmelidir.

Gzip, bir sıkıştırma yöntemidir. Web tasarımı ile uğraşan kişilerin genelde kullanmış olduğu sıkıştırma yöntemidir. Gzip web sitenizin hızlı açılması için bandwidth (trafik) yükünün dengelenmesini sağlamaktadır. Linux alt yapılı bir çok web sitesi ziyaretçilerine daha hızlı yanıt vermek için Gzip Sıkıştırması kullanmaktadır.

 

Gzip sıkıştırması; Çok fazla trafik tüketen, ziyaret edilen ve belli bir gelişmiş seviyesine ulaşmış siteniz veya forumunuz var ise, gzip sıkıştırma yöntemi gerçekten web sitenizi biraz daha hızlandıracaktır. Hem trafik dengelenmesini sağlayarak, aşırı derecede trafik tüketiminin önüne geçecektir. 

Gzip Nasıl Yapılır?

Gzip, Linux alt yapısı kullanan tüm servislerde kullanılmaktadır. Gzip dosyaları sıkıştırarak, sitenizin daha hızlı açılmasına olanak sağlayacaktır. Sitenize ait “htaccess” dosyasına aşağıdaki kodları eklemeniz yeterli olacaktır;


mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*

 

Apache web sunucularında Gzip sıkıştırma

Yukarıdaki kod Apache'de çalışacaktır. Ancak bazı servisler üzerinde yukarıdaki kod çalışmamaktadır. Bu gibi durumda .htaccess dosyanız'dan kaldırın ve bunun yerine aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. 

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

Yukarıdaki kod Apache'de çalışacaktır. Ancak bazı servisler üzerinde yukarıdaki kod çalışmamaktadır. Bu gibi durumda .htaccess dosyanız'dan kaldırın ve bunun yerine aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. 

<IfModule mod_deflate.c>
  # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

  # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
  BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
  BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
  Header append Vary User-Agent
</IfModule>

Header set Connection keep-alive

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
ExpiresDefault "access plus 2 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

NGINX web sunucularında Gzip sıkıştırma

NGINX'te sıkıştırmayı etkinleştirmek için config dosyasına aşağıdaki kodu eklemeniz gerekir.

gzip on;
gzip_comp_level 2;
gzip_http_version 1.0;
gzip_proxied any;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

# Disable for IE < 6 because there are some known problems
gzip_disable "MSIE [1-6].(?!.*SV1)";

# Add a vary header for downstream proxies to avoid sending cached gzipped files to IE6
gzip_vary on;

 

Daha fazlası için bizimle irtibata geçebilirsiniz. 

Okuyucu Yorumları

0 Yorum